překlady_cover2.jpg

 překlady | korektury   

Poskytujeme kvalitní překlady do a z těchto jazyků:

angličtina, slovenština, maďarština, němčina, polština, francouzština, španělština, ruština, italština, ukrajinština, vietnamština, čínština, japonština, bulharština, rumunština a chorvatština.

Překlady provádíme oběma směry, tedy z i do vybraného jazyka. Překládáme pro firemní klienty i pro soukromé osoby.

Provádíme jazykové a stylistické korektury překladů, firemních textů, smluv, diplomových, maturitních a jiných prací. Dále jejich formátování, kontrolu citací atd.

Zašlete nám Vaši poptávku - rádi Vám bezplatně a nezávazně zašleme cenovou kalkulaci. Naše výhoda je především ve vysoké flexibilitě a rychlých termínech dodání. 


PŘEKLADY

Bez komunikace s okolními zeměmi se dnes již neobejdeme. Nicméně ne každý umí všechny jazyky, právě proto vám poskytujeme naše mnoholeté zkušenosti s překlady textů do světových jazyků. Překládáme v profesionálních překladatelských programech a není proto problém zadat projekt v jakémkoli běžném formátu souborů.

Podívejte se na náš tým

Překlady

Jakýkoliv zadaný text překládáme v běžných i expresních termínech v kombinaci s širokou škálou světových jazyků. Překlady naceňujeme individuálně a poskytujeme slevy na opakovaný text.

kontaktujte nás

Tlumočení

Poskytujeme naše služby v rámci důvěrných obchodních jednání i v rámci běžné komunikace dvou protistran. Nabízíme tlumočení konsekutivní i simultánní. Tlumočení poskytujeme jak soukromým klientům, tak firmám.

kontaktujte nás

Lokalizace webu

Zajišťujeme překlady klasických webů i eshopů. Díky lokalizaci vašeho eshopu mohou vaše produkty prorazit cestu do celého světa. S překlady webů máme mnohé zkušenosti. Zvolte si způsob překladu, který vám bude nejvíce vyhovovat.

kontaktujte nás

Jaký je postup?

1. Poptávka - specifikace Vašich požadavků, jazyků, termínu dodání a zaslání dokumentů pro překlad.

2. Cenová kalkulace - nacenění Vámi požadovaných úkonů a určení termínu vyhotovení.

3. Odsouhlasení - vždy čekáme na odsouhlasení nabídky, po jejím odsouhlasení se při větších projektech podepisuje smlouva o dílo.

4. Překlad - na projektu pracuje jeden z našich kolegů. O postupu práce nás průběžně informuje, aby měl klient vždy přehled, jak postupujeme.

5. Korektura překladu - finální přeložený dokument je zkontrolován*

6. Odevzdání hotového dokumentu - překlad je odeslán klientovi.

Své požadavky můžete specifikovat jakýmkoliv způsobem. Vždy je potřeba uvést požadovaný jazyk, termín dodání, popř. preference překladatele (rodilý mluvčí). Fakturace probíhá individuálně. Standardně se platí zálohovou fakturou dopředu. V případě velkých projektů a dlouhodobé spolupráce je možné se dohodnout na individuálních platebních podmínkách.


KOREKTURY

Korektura je nezbytnou součástí překladatelského procesu. Dokonalosti překladu lze dosáhnout pouze s korekturou textu. Provádíme korektury jazykové, stylistické, předtiskové a korektury rodilým mluvčím. 

Korektura překladu

Vámi dodaný překlad zkontrolujeme a opravíme. Korekturu provádíme dle přání klienta rodilým mluvčím nebo zkušeným překladatelem. 

kontaktujte nás

Kontrola přeloženého webu

Vyhotovený překlad eshopu nebo jného webu kontrolujeme tak, aby text na stránce odpovídal a nestalo se, že překlad je vytržený z kontextu. Rovněž kontrolujeme správnost všech chybových hlášek, objednávkových emailů a jiných částí webu.

kontaktujte nás

Korektury školních prací

Zajišťujeme korektury seminárních, maturitních i diplomových prací. Dle vašeho zadání provedeme jazykovou nebo stylistickou korekturu. V rámci těchto prací rovněž provádíme kontrolu nebo kompletní vytvoření formátování dle vašich požadavků.

kontaktujte nás

Jaký je postup?

1. Poptávka - specifikace vašich požadavků, jazyků, termínu dodání, preference korektury (gramatická/stylistická/formátování)  a zaslání překládaného dokumentu.

2. Cenová kalkulace - nacenění vámi požadovaných úkonů a určení termínu vyhotovení.

3. Odsouhlasení - vždy čekáme na odsouhlasení nabídky, po jejím odsouhlasení se při větších projektech podepisuje smlouva o dílo.

4. Korektura- na práci pracuje jeden z našich kolegů. O postupu práce nás průběžně informuje, aby měl klient vždy přehled, jak postupujeme.

5. Odevzdání hotového dokumentu - korektura je odeslána klientovi.

Korektury se rozdělují na dvě části. Gramatickou a stylistickou**.

V rámci gramatické korektury opravujeme hrubé chyby ve slovech, překlepy, oprava špatně zapsaných číslovek, velkých a malých písmen, interpunkce, přímé řeči, mně/mě apod.

V případě stylistické korektury opravujeme celkovou skladbu vět, aniž by se změnila jejich podstata. Jedná se např. o úpravu dlouhých souvětí, krkolomných vět, opakované používání slov apod. Stylistická korektura se soustředí na slohovou stránku textu a tím pádem jeho vytříbenost (= vhodný výběr slov, plynulá stavba vět a jejich spojení v souvislý text).  


*volitelná položka, nemusí být obsažena v cenové nabídce.

**každá část korektury se naceňuje zvlášť, jde o dva odlišné úkony.Contact

karvit@karvit.cz

 tel. +420 606 213 406


Jakub_karvitalex2 kontakt karvit.png


Kontaktujte nás pro nezávaznou poptávku | Contact us for tentative quote

Mrkněte na náš tým | Check out our team

Social media

KARVIT.cz on Facebook


    • KARVIT.cz
      Praha
  • +420 606 213 406
  • karvit@karvit.cz

Opening hours:

Daily 8:00 - 20:00